Przystań Duchowa

 

 Doświadczasz kryzysu duchowego, wewnętrznej pustki, zagubienia, poszukujesz sensu życia…? 

PRZYJDŹ… jeśli potrzebujesz rozmowy, wsparcia, porady, modlitwy…

 znajdziesz nas w Krakowie, Szczecinie, Sandomierzu i Zawichoście.

 


 

Chcemy wyjść naprzeciw współczesnemu człowiekowi, często zagubionemu w zrelatywizowanym świecie wartości, pochłoniętemu przez nadmierny aktywizm, temu, który żyjąc w logice utylitaryzmu, hedonizmu, często traci sens życia i doświadcza głębokiej pustki. Często w tym trudnym doświadczeniu pozostaje sam, nie wie gdzie szukać pomocy.

Chcemy służyć wsparciem, rozmową duchową, radą, chcemy z pomocą łaski Bożej sercem pochylać się nad osobą potrzebującą, by mogła ona doświadczyć na nowo piękna życia, które jest darem miłującego Boga.

 

„Oto największy dar: dar miłosierdzia – prowadzić ludzi do Chrystusa,

pozwolić im poznać i zakosztować Jego miłości.” Jan Paweł II.


 

Przystań Duchowa

ul. Św. Marka 10
31 - 014 Kraków

Możliwość umówienia się na spotkanie:

tel.: 693 238 340 lub e-mail: fpowrot@gmail.com

Przystań Duchowa

ul. Św. Jakuba 1
70 - 534 Szczecin

Możliwość umówienia się na spotkanie:

tel.: 698 766 331 lub e-mail: powroty.sz@gmail.com

Przystań Duchowa

ul. Dobkiewicza 12
27 - 600 Sandomierz

Możliwość umówienia się na spotkanie:

tel.: 733 784 254 lub e-mail: fpowrot@gmail.com

Przystań Duchowa

ul. 11 Listopada 5/dom rekolekcyjny
27 - 600 Zawichost

Możliwość umówienia się na spotkanie:

tel.: 693 060 180 lub e-mail: powrotf@gmail.com

                                             dyżur pełni jedna z sióstr jadwiżanek jadwizanki

Obserwuj nas

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Katechumenat
Kraków
Katechumenat
Sandomierz
Katechumenat
Szczecin
Ośrodek Formacji
Liturgicznej
Jadwiżanki Wawelskie