Dzieci Utracone

Dzieci utracone.

Każdy z nas ma w swoim otoczeniu osoby, które doświadczyły utraty dziecka nienarodzonego. Wiele osób…

Katechumenat
Kraków
Katechumenat
Sandomierz
Katechumenat
Szczecin
Ośrodek Formacji
Liturgicznej
Jadwiżanki Wawelskie